• Mentos - Pure Fresh Akcja samplingowa Gum Mentos Pure Fresh prowadzona codziennie przez okres 2 miesięcy w 12 miastach w Polsce. Każdego dnia podczas akcji pracowało ponad 100 osób: animatorów i koordynatorów akcji. Podstawowym celem akcji było zwiększenie rozpoznawalnosci produktu w grupie docelowej oraz zwiększenie sprzedaży produktu.

    Klient: Perfetti Van Melle
    Czas: wiosna 2018

Zobacz inne realizacje: